A- Öğrencilerin Yurttan Yararlanma Koşulları;

1.       Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,

2.       Evli olmamak,

3.       17-30 yaş arasında bulunmak,

4.       Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,

5.       Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,

6.       Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,

7.       Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,

8.       Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,

9.       Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,

10.   Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,

11.   Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),

12.   Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

13.   Özel öğrenci yurtları Yönetmeliğine göre; Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında sınavlara girmek veya kurumlara kayıtlarını yaptırmak, açıköğretim lisesi veya açıköğretim fakültesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak ya da yükseköğrenime hazırlayıcı dershanelere devam etmek için yurtta barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile KPS Sınavı ve açıköğretim sınavlarına hazırlık dershanelerine devam edenler yurt yönetiminin belirlediği şartları kabul etmeleri ve durumlarını belgelemek kaydıyla yurtta barındırılabilir.

 
Ayrıca, açık kapasite olması halinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, ortaöğrenim öğrencilerin kaydı yapılabilir.
 

 

B- Kesin kayıt için gerekli belgeler; 

1.       Nüfus Cüzdanı Örneği

2.       Savcılık Belgesi

3.       Sağlık Raporu

4.       İkametgah İlmuhaberi

5.       Öğrenim Belgesi (üniversite)

6.       5 adet vesikalık fotoğraf

7.       Kayıt  Formu, (*)

8.       Veli (aile reisi) İzin Belgesi, (*)

9.       Sözleşme (*)

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

1.       Öğrenim kurumuna veya eğitim programın kayıtlı olduğuna veya kayıt yaptırdığına dair onaylı ve fotoğraflı belgenin fotokopisi,

2.       Emniyet makamlarından alınacak Türkiye'de oturma izni verildiğine dair izin belgesi,

3.       Interpol'den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair tastikli belgenin fotokopisi.

 

 

(*) İşaretli formlar kesin kayıt aşamasında Yurt Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecektir.
Öğrencilerin beraberinde yorgan, battaniye, pijama, çamaşır, bornoz, havlu, oda terliği, banyo terliği gibi kişisel eşyalarını getirmeleri önerilir. 
Yurt Müdürlüğü'ne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır. Kanun, tebliğler ile yönetmeliklere göre kayıt yapılması uygun bulunmayan müracaat sahipleri yurda kabul edilmezler ve durum, müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

T.C. MEB

ÖZEL SEVİL

YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
KURALLARI
 

Sevgili gençler; Yurtta kalan bütün öğrenciler aşağıda belirtilen kurallara ve yurdun günlük çalışma düzenine uymak zorundadırlar.

1- Yurt Müdürlüğü tarafından hazırlanan Müracaat Formu eksiksiz ve tam olarak doldurulup, sözleşme imzalandıktan sonra yurda kesin kayıt yapılır. Eksik belgenin kabulü yurt Müdürünün yetkisindedir. Eksik belge istenilen süre içerisinde teslim edilecektir.

2- Yurtta konaklama ücreti Yurt Müdürü tarafından belirlenir. Konaklamak isteyen öğrenci, müracaat formuyla birlikte yurt bedelinin o ayki bölümünü peşin olarak yurt müdürüne teslim eder. Diğer ayların ücreti tespit edilen günde nakit veya banka havalesi ile ödenir (Resmi tatil günleri hariç)  Yurt bedelini zamanında ödememeyi alışkanlık haline getiren veya ödemeyenin yurttan ilişkisi sözleşme tek taraflı olarak fes edilerek kesilir. Ödenmeyen aidat ve fesihten sonraki ayların aidatları yasal yoldan tahsil edilir.  Her yıl belirlenen depozito ilk ücretle birlikte ödenir.  Yurttan ilişkinin kesilmesi halinde herhangi bir zarar ve ziyan tespit edilmezse, depozito tam olarak iade edilir.  Zarar ve ziyan depozito miktarını karşılamazsa tahsili yoluna gidilir. (Diğer hususlarda sözleşme hükümleri geçerlidir.)   Her öğrenci; pike, yorgan, battaniye, terlik. Vb. ile havlu, banyo sabunu ve çamaşır deterjanını kendisi temin edecektir. 

3- Yurt ücreti isteğe göre Yemekli veya Yemeksiz olarak seçilebilinir. Yemekli tercih edildiğinde yurt fiyatına sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahildir. Yemeksiz tercih edildiğinde ise, öğrenci ücreti karşılığında istediği günde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği yiyebilir.Yediği sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bedelini toplu olarak takip eden ayın ilk beş günü içerisinde öder.  Kayıt işlemleri için  bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL kayıt ücretin kayıtta peşin alınır.  Çamaşır yıkama ücreti her yıl müdürlükçe tespit edilecek olup bu yılkı ücret 5,-TL dir. Çamaşır yıkama ücreti her seferinde peşin tahsil edilir. Gerekli deterjan ve yumuşatıcı Yurt tarafından verilir..

4- Yurt Müdürlüğü tarafından yapılacak her türlü tebligat ve çağrıya uyulması zorunludur.  Uyulmadığı takdirde uyarma ve kınama cezası verilir. Tekrarı halinde alacaklar irat kaydedilerek sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir ve öğrencinin yurttan ilişkisi kesilir.

5- Yurdun huzurunu ve düzenini bozacak hareketlerden kaçınılmalı, görgü kurallarına uyulmalı, odalar ve ortak kullanım alanları temiz tutulmalıdır. Bina girişinden itibaren temiz terlik veya spor ayakkabısı kullanılacaktır.  Dışarıda giyilen ayakkabı ile kesinlikle içeri girilmeyecektir. Girenler olursa kendi sağlığınız ve temizliğiniz bakımından bu kurala uymayanları ikaz edin.  Tekrarı halinde yurt müdürlüğüne bildirin.

6- Öğrenciler; yurt yöneticileri ve yurt personeline karşı ölçülü ve saygılı hareket etmeli, personelin görevini engelleyici hareketlerden kaçınmalı, işlerine müdahale etmemeli, özel işleri için talep de bulunmamalıdır.  Personel ile ilgili şikayetler en kısa sürede yurt Müdürüne bildirilmelidir.

7- Yurt içerisinde kaba ve saygısızca davranmak, gürültü yapmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak ve müzik dinlemek, TV seyretmek, yine ayni şekilde başkalarını rahatsız edecek şekilde her hangi bir müzik aleti çalmak veya şarkı söylemek yasaktır.

8- Yurda hafta içi giriş saati en son 23.30, Cuma, Cumartesi,Pazar ve resmi tatil günleri 24.00 dür. (İkinci eğitim alanlara ders proğramlarına göre esneklik sağlanabilir.)  Yurda giriş ve çıkış kurallarına herkes uymak zorundadır. Herhangi bir nedenden dolayı yurttan izinli ayrılmak veya evci çıkmak için veli onayı gerekmektedir. Veli onayı ve yurt yönetiminin haberi olmadan kesinlikle yurttan ayrılmak yasaktır. Bu gibi durumlarda mesuliyet öğrenciye aittir.

9- Gerektiğinde yurt  müdürü tarafından kontrol edilmek üzere öğrencilere ait dolap, bavul, vb. yerler açık bulundurulur.

10- Yurt müdürlüğü tarafından tahsis edilen yatak, dolap, masa, vb. gibi demirbaş eşyaların yerleri değiştirilemez. Yine yurt müdürünün haberi olmadan oda değişikliği kesinlikle yapılamaz.

11- Odalarda akan, kokan ve bozulan yiyecek maddesi bulundurmak ve yemek yemek kesinlikle yasaktır.  Zaman, zaman yapılacak kontrollerde bu ve buna benzer yiyecek bulunması halinde yurt yönetimi tarafından el konularak imha edilecektir. Buzdolabı herkesin faydalanabileceği ölçüde işgal edilmeli, başkasının hakkına müdahale edilmemelidir. Bundan sorun çıkması halinde öncelikle kendi aranızda halledilmeli, edilememesi halinde her hangi bir tartışmaya meydan vermeden yönetime bilgi verilmelidir. Odalarda ütü, aydınlatma, ısıtma cihazları, elektrik ocağı, su ısıtma cihazı gibi cihazların kullanılması ve tencere, tava, vb. mutfak malzemesi bulundurulması yasaktır. Bulunması halinde uyarma cezası verilerek el konulur.

12-Oda ve salonlarda bulunan elektrikli demirbaşların arızalanması halinde kurcalanmadan yönetime haber verilmelidir.

13-Oda ve salonlarda yönetim tarafından verilen demirbaşlar dışında başka eşya bulundurmak yasaktır.

14-Gereksiz şekilde elektrik ve su kullanımından kaçınılmalı tasarrufa gayret edilmelidir.

15-Müdürlüğe teslim edilen değerli eşyaların dışında meydana gelecek kayıplardan yönetim sorumlu değildir.

16-Tuvalet ve banyolar her gün, odalar ise haftada bir gün yurt elemanları tarafından temizlenecektir. Banyo ve tuvaletlerden çıkarken kesinlikle klozet sifonu çekilerek temiz bir şekilde bırakılacaktır. Banyodan çıkarken banyo süzgecinde biriken saçlar banyo yapan tarafından temizlenecektir. Banyo ve tuvaletlerin giderine yabancı madde kaçmamasına özen gösterilecektir. Banyo ve tuvaletlerin giderlerinin tıkanması halinde tamirat bedeli o katı kullanan öğrencilerden eşit oranda tahsil edilecektir. Banyo ve tuvaletlere özel eşya bırakılmayacaktır.

17-Yurdun sıcak su ihtiyacı güneş enerjisi sisteminden temin edilmektedir. Ancak, güneş enerjisinin yetmediği anlarda elektrikli rezistanslar devreye girerek su ısınmasına devam edilmektedir. Kış aylarında güneşli gün sayısı az olduğundan ve rezistans ısınmasını geciktirebilmektedir. Bu nedenle banyo yaparken gereksiz sıcak su israfından kaçınılması sizden sonra banyo yapacaklara rahat banyo yapma imkanı sağlayacaktır. 

18--Temizlik elemanlarının odalarınızı temizleyebilmesi için yatak ve yerlerde kişisel eşyaların olmamasına ve çöplerinizin çöp kovalarına atılmış olması gerekmektedir. Çok dağınık ve etrafta çöp görülmesi halimde odadakiler yurt elemanları tarafından uyarılacak tekrarı halinde oda düzene girene kadar kesinlikle temizlik yapılmayacaktır.

19--Odalara yurt malzemesi  (Sandalye, bardak, tabak, çatal, kaşık, vb)  çıkarmak kesinlikle yasaktır.

20--Müdüriyet odasının önünde bulunan bölüm ziyaretçiler için tahsis edildiğinden bu bölüm ziyaretçisi olmayan öğrenci tarafından kullanılmayacaktır.

21- Yurtta kesinlikle yatılı .(Müdüriyetin kabul edeceği haller hariç)  misafir kalamaz. Dışarıdan gelecek yakın ve ziyaretciler ancak ziyaretçi bölümünde kabul edilir. Oda ve salonlara çıkarılması yasaktır. Ayrıca, sağlık sebebiyle dahi olsa yurda refakatcı alınmaz.(Müdüriyetin kabul edeceği haller hariç)  

22- Yasaklanmış ve birlik, beraberliği bozacak her türlü zararlı yayın ile genel ahlaka aykırı resim, afişi asmak yasaktır.

23- Yurt müdürünün haberi ve izni olmadan herhangi bir nedenle toplantı düzenlemek, gösteri yapmak, her türlü kesici, vurucu, patlayıcı maddeyi yurda sokmak, yurt binası içi ve çevresinde alkollü içecek, keyif verici madde kullanmak, kumar niteliğinde oyun oynamak yasaktır.

24- Yurdumuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğundan Bakanlığın yönetmelik ve tebliğlerine göre yönetilmektedir.  Bu nedenle her öğrenci Bakanlık tebliğ ve yönetmeliğine uyacaktır.

25- Yurtta içki içmek ve kapalı mekanlar da sigara içmek yasaktır.  İçilmesi halinde yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, her oda, koridor ve salonda duman dedantörü bulunduğundan sistem yangın ihbarı verecektir.

26- Herhangi bir yangın anında koridorlardaki yangın butonunu aşağıya doğru basarak yangın ihbarını verip, en kısa yoldan binanın terk edilmesi gerekmektedir.

27- Kalorifer yanma saatleri; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü Genelgesine göre kalorifer dış hava sıcaklığı 15 C nin altına düştüğü zaman yakılır. Dış hava sıcaklığı 12-15 C arasında ise kısıtlı yakılır. Dış hava sıcaklığı 15 C ve üstünde ise kalorifer yakılmaz.  Oda sıcaklığı 20 C olacak şekilde ısınma sağlanır.  Hava kirliliğinin önlenmesi için; Kalorifer Gece 24.00 / 07.00 saatleri arasında, gündüz ise 10.00 / 18.00 saatleri arasında yakılmaz. Bu nedenle, kış döneminde yorgan kullanmak ve kış şartlarına göre giyinmek sizlerin menfaatine olacaktır.

28- Ortak kullanım alanı olan yerler hafta içi; 07.30 / 24.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 09.00/24.00 saatleri arasında açık olacaktır.  (TV oda ve salonları  haftanın her günü saat 09.00/24.00 saatleri arasında açık olacaktır. Zemin kattaki TV odası ise 24 saat açık olacaktır.)   Kahvaltı ve yemek saatlerine kesinlikle uyulacak, bu saatler dışında yemekhanede oturmak, ders çalışmak, kahvaltı ve yemek yemek yasaktır. Ayrıca dışarıdan paket yiyecek siparişi  kesinlikle yasaktır. 

29- Odalar sadece yatmak amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle, bir başkasının odasında ve yatağında oturmak ve toplantı yapmak kesinlikle yasaktır. Yatakların birden fazla kişinin oturması sonunda oluşacak bozulmadan yatak sahibi sorumlu olacak ve yatak bedeli alınan depozitodan tahsil edilecektir.

30- Etüd salonu hariç diğer ortak mekanlar da ders çalışması yapılmayacaktır. Televizyon ve müzik dinlerken çevrenizde ders çalışanların olabileceğini devamlı göz önünde bulundurmanız hepinizin menfaatine olacaktır.

31-Günün koşullarına göre duyuru yapmak kaydıyla bu kurallara ilave yapılabilir.

32- Sevgili gençler; yukarıda belirtilen kurallara uyulması ve saygı gösterilmesi doğal olarak huzurlu ve uyumlu bir ortam yaratacak ve bundan herkes faydalanacaktır.

Amacımız bu kurallarla sizlere asla baskı uygulamak değil, aksine güvenli, huzurlu, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışıyla elimizden geldikçe ikinci bir aile ortamı yaratmaktır.

T.C. MEB

ÖZEL SEVİL Y.Ö. KIZ Ö.YURDU

MÜDÜRÜ

Antalya